Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang tạo bảng phân cảnh để tạo nội dung video đầu tiên cho chiến dịch ứng dụng. Bạn nên ưu tiên điều nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang tạo bảng phân cảnh để tạo nội dung video đầu tiên cho chiến dịch ứng dụng. Bạn nên ưu tiên điều nào sau đây?

 • Làm cho thương hiệu được biết đến bằng cách kết hợp biểu tượng với các cảnh quay thu nhỏ
 • Sức hấp dẫn về mặt cảm xúc thông qua cách kể chuyện hấp dẫn để kết nối sâu sắc với người dùng tiềm năng
 • Xác định vấn đề với diễn viên trên màn ảnh , tiếp theo là họ sử dụng ứng dụng để giải quyết vấn đề
 • Hiển thị trải nghiệm sản phẩm nhanh nhất có thể, với những bức ảnh có khung hình chặt chẽ tập trung vào việc sử dụng ứng dụng và lợi ích
 • Câu trả lời đúng là: Hiển thị trải nghiệm sản phẩm nhanh nhất có thể, với các khung hình chặt chẽ tập trung vào việc sử dụng ứng dụng và lợi ích.

  Quảng cáo ứng dụng phải bắt đầu nhanh chóng và đưa vào trải nghiệm thực tế của ứng dụng càng nhanh càng tốt. Đối với nhiều quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất, ứng dụng chính là quảng cáo — trải nghiệm trực tiếp về chính ứng dụng hoặc bản demo nhanh về các khả năng của ứng dụng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095