Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh để chạy trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube. Trong trường hợp này, bạn nhận được lợi ích gì khi sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh để chạy trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube. Trong trường hợp này, bạn nhận được lợi ích gì khi sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh?

 • Tín hiệu thời gian thực
 • Giá thầu thủ công
 • Định hướng mục tiêu
 • Phạm vi tiếp cận
 • Đáp án đúng là: Tiếp cận

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095