Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang ở trong phần Khám phá của thuộc tính Google Analytics. Bạn nên sử dụng kỹ thuật khám phá nào để tùy chỉnh các chỉ số và thứ nguyên ở định dạng bảng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang ở trong phần Khám phá của thuộc tính Google Analytics. Bạn nên sử dụng kỹ thuật khám phá nào để tùy chỉnh các chỉ số và thứ nguyên ở định dạng bảng?

 • Khám phá kênh
 • Khám phá nhóm thuần tập
 • Chồng chéo phân khúc
 • Dạng tự do
 • Đáp án đúng là: Dạng tự do

  Để tùy chỉnh số liệu và thứ nguyên ở định dạng bảng, bạn nên sử dụng kỹ thuật biểu mẫu tự do. Đi sâu vào dữ liệu của bạn bằng kỹ thuật khám phá biểu mẫu tự do linh hoạt và có khả năng tùy chỉnh cao. Khám phá biểu mẫu tự do cho phép bạn sắp xếp và sắp xếp thứ tự các hàng và cột của bảng theo ý muốn.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/9327972

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095