Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang làm việc cho một nhà bán lẻ rượu bán trực tiếp cho người tiêu dùng và đang tạo quảng cáo video đầu tiên với mục tiêu nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp của mình. Bạn nên làm gì trong năm giây đầu tiên của quảng cáo video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang làm việc cho một nhà bán lẻ rượu bán trực tiếp cho người tiêu dùng và đang tạo quảng cáo video đầu tiên với mục tiêu nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp của mình. Bạn nên làm gì trong năm giây đầu tiên của quảng cáo video?

 • Đặt ra vấn đề mà sản phẩm có thể giải quyết và đưa vào biểu tượng thương hiệu.
 • Chỉ tập trung vào biểu tượng và âm thanh của thương hiệu, đồng thời giới thiệu sản phẩm sau 5 giây đầu tiên.
 • Sử dụng những bức ảnh chụp sản phẩm được đóng khung chặt chẽ không có âm thanh để tránh khiến người xem choáng ngợp.
 • Sử dụng những bức ảnh chụp sản phẩm được đóng khung chặt chẽ với âm thanh đề cập đến thương hiệu.
 • Câu trả lời đúng là: Sử dụng ảnh chụp sản phẩm được đóng khung chặt chẽ với âm thanh đề cập đến thương hiệu.

  Củng cố bằng âm thanh: Sử dụng âm thanh đề cập đến thương hiệu thông qua văn bản trên màn hình hoặc thuyết minh để tăng hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095