Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã tạo quảng cáo video đầu tiên của mình cách đây vài tháng và hiện muốn thực hiện những thay đổi nhỏ để cải thiện hiệu suất của quảng cáo đó. Bạn nên thực hiện những chỉnh sửa hậu kỳ nào để nâng cao hiệu quả của quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã tạo quảng cáo video đầu tiên của mình cách đây vài tháng và hiện muốn thực hiện những thay đổi nhỏ để cải thiện hiệu suất của quảng cáo đó. Bạn nên thực hiện những chỉnh sửa hậu kỳ nào để nâng cao hiệu quả của quảng cáo?

 • Xóa phần siêu để chúng không cạnh tranh với âm thanh.
 • Giảm độ sáng để tối ưu hóa cho việc xem trên thiết bị di động.
 • Thêm phụ đề chi tiết vì hầu hết người xem sẽ xem ở chế độ tắt âm thanh .
 • Tăng tốc độ và siết chặt khung hình.
 • Câu trả lời đúng là: Tăng nhịp độ và siết chặt khung hình.

  Hãy nghĩ đến thiết bị di động và màn hình nhỏ hơn, mờ hơn. Khung hình chặt chẽ hơn, cảnh quay tươi sáng, văn bản lớn và nhịp độ nhanh hơn giúp nổi bật.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095