Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể xem chỉ số thời lượng xem video trung bình trong:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể xem chỉ số thời lượng xem video trung bình trong:

  • Google Analytics
  • tab “Tỷ lệ giữ chân người xem” trong YouTube Analytics
  • báo cáo trong AdWords
  • tab “Chiến dịch” trong AdWords

Câu trả lời đúng là: tab “Tỷ lệ giữ chân người xem” trong YouTube Analytics

Giải thích : Bạn có thể sử dụng báo cáo Tỷ lệ giữ chân người xem để có được thước đo tổng thể về mức độ thu hút người xem của video. Sử dụng báo cáo để xem:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095