Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể thực hiện tác vụ nào trong số những tác vụ này bằng cách sử dụng trình kích hoạt đối tượng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể thực hiện tác vụ nào trong số những tác vụ này bằng cách sử dụng trình kích hoạt đối tượng?

 • Tạo đối tượng mới dựa trên chỉ số dự đoán
 • Tạo sự kiện mới dựa trên thông số sự kiện hiện có
 • Tạo đối tượng mới dựa trên các sự kiện cụ thể được kích hoạt
 • Tạo sự kiện mới dựa trên quy tắc đối tượng được thỏa mãn
 • Câu trả lời đúng là: Tạo các sự kiện mới dựa trên quy tắc đối tượng được thỏa mãn


  Kích hoạt khán giả cho phép bạn kích hoạt các sự kiện khi người dùng khớp với định nghĩa của khán giả và trở thành thành viên.
  Ví dụ: bạn có thể kích hoạt các sự kiện khi người dùng đạt được các mốc quan trọng như bắt đầu một số phiên nhất định hoặc đọc một số bài viết nhất định hoặc ngưỡng chuyển đổi chéo.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9934109

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095