Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng hai chiến lược đặt giá thầu nào trong chiến dịch Mua sắm thông thường của mình? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng hai chiến lược đặt giá thầu nào trong chiến dịch Mua sắm thông thường của mình? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
 • Giá mỗi lần hiển thị (CPM) có thể xem
 • Giá mỗi nhấp chuột (eCPC) nâng cao
 • Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)
 • Các câu trả lời đúng là: Chi phí mỗi lượt nhấp chuột (eCPC) nâng cao và Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS)

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095