Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể phân tích dữ liệu tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác để có ý tưởng về:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể phân tích dữ liệu tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác để có ý tưởng về:

  • phần trăm số lần hiển thị đủ điều kiện mà bạn nhận được cho các tìm kiếm đối sánh chính xác với nội dung trên trang đích của bạn
  • phần trăm số lần hiển thị đủ điều kiện mà bạn nhận được cho các tìm kiếm đối sánh chính xác với các từ khóa của bạn
  • số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trên Mạng tìm kiếm
  • số lần hiển thị đủ điều kiện mà từ khóa đối sánh rộng của bạn đã nhận được

Câu trả lời đúng là: phần trăm số lần hiển thị đủ điều kiện mà bạn nhận được cho các tìm kiếm đối sánh chính xác với các từ khóa của bạn

Giải thích: Bạn có một người bạn đang bắt đầu chiến dịch Google Ads đầu tiên của cô ấy. Bạn nên đề xuất Đặt chủ đề cho từng nhóm quảng cáo và chọn các từ khóa có liên quan. Để hiển thị các quảng cáo có liên quan hơn cho khách hàng tiềm năng, hãy nhóm các từ khóa và quảng cáo của bạn thành các nhóm quảng cáo dựa trên sản phẩm, dịch vụ hoặc các danh mục khác của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095