Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể kết nối nền tảng nào với Analytics để hiểu rõ hơn về các truy vấn tìm kiếm không phải trả tiền đang hướng người dùng đến trang web của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể kết nối nền tảng nào với Analytics để hiểu rõ hơn về các truy vấn tìm kiếm không phải trả tiền đang hướng người dùng đến trang web của bạn?

 • Search Ads 360
 • Google Ads
 • Google Optimize
 • Search Console
 • Câu trả lời đúng là: Search Console

  Các công cụ và báo cáo của Search Console giúp bạn đo lường hiệu suất và lưu lượng truy cập Tìm kiếm trên trang web của mình, khắc phục sự cố và giúp trang web của bạn nổi bật trong kết quả Tìm kiếm của Google.
  Bạn có thể xem truy vấn nào đưa người dùng đến trang web của bạn. Phân tích số lần hiển thị, số lần nhấp và vị trí của trang web của bạn trên Google Tìm kiếm.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/webmasters/answer/9128668

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095