Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có nhiều sự kiện trên trang web của mình rất có giá trị, chẳng hạn như khi người dùng mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của bạn. Bạn muốn đánh dấu những sự kiện này là quan trọng và gán giá trị cho những sự kiện này khi chúng xảy ra. Bạn nên đánh dấu những sự kiện này là gì trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có nhiều sự kiện trên trang web của mình rất có giá trị, chẳng hạn như khi người dùng mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của bạn. Bạn muốn đánh dấu những sự kiện này là quan trọng và gán giá trị cho những sự kiện này khi chúng xảy ra. Bạn nên đánh dấu những sự kiện này là gì trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình?

 • Mục tiêu
 • Sự kiện được đề xuất
 • Sự kiện tùy chỉnh
 • Sự kiện chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là:Sự kiện chuyển đổi

  Chuyển đổi là hoạt động của người dùng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp bạn. Sự kiện chuyển đổi báo hiệu một hành động của người dùng mà bạn cho là quan trọng, chẳng hạn như mua hàng, hoàn thành cấp độ trò chơi hoặc hoạt động cuộn trang web hoặc ứng dụng. Chuyển đổi là hoạt động của người dùng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Trong Google Analytics, hãy đo lường các hoạt động đó bằng sự kiện chuyển đổi.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355848

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095