Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có một sự kiện trên trang web của mình sẽ kích hoạt khi người dùng xem video. Thông số nào trong số này là thông số sự kiện ví dụ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có một sự kiện trên trang web của mình sẽ kích hoạt khi người dùng xem video. Thông số nào trong số này là thông số sự kiện ví dụ?

 • Có bao nhiêu người dùng đã xem một video trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã mở trang chứa video trên trang web của bạn
 • Các thiết bị mà người dùng đang sử dụng khi xem video trên trang web của bạn
 • Tên video đã xem trên trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là: Tên của một video được xem trên trang web của bạn


  Đối với các video được nhúng có hỗ trợ API JS được bật, các sự kiện sau được kích hoạt: Video_Start Khi video bắt đầu phát động phát triển khi video vượt quá 10%, 25%, 50%và 75%thời gian :
  Nhà cung cấp video (từ Video_Provider) Tiêu đề video (từ Video_Title) URL Video (từ Video_URL) hiển thị (từ có thể nhìn thấy)
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095