Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn chưa bao giờ chạy chiến dịch video hoặc tạo quảng cáo video trước đây nhưng bạn có sẵn hình ảnh, văn bản và biểu trưng thương hiệu. Công cụ nào có thể giúp bạn tạo quảng cáo video đầu tiên từ những nội dung này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn chưa bao giờ chạy chiến dịch video hoặc tạo quảng cáo video trước đây nhưng bạn có sẵn hình ảnh, văn bản và biểu trưng thương hiệu. Công cụ nào có thể giúp bạn tạo quảng cáo video đầu tiên từ những nội dung này?

 • Ads Creative Studio
 • Bộ nguyên tắc ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả
 • Phân tích quảng cáo video
 • Các công cụ tạo video trong Google Ads

  Đáp án đúng là: Công cụ tạo video trong Google Ads.

  Sử dụng hệ sinh thái công cụ này để dễ dàng tạo quảng cáo video miễn phí tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tạo chiến dịch.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095