Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba thành phần chính trong tuyên bố sứ mệnh chính sách của Google là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba thành phần chính trong tuyên bố sứ mệnh chính sách của Google là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp
 • Bảo vệ doanh nghiệp khỏi các khoản phí gian lận
 • Bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng
 • Thúc đẩy trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng
 • Thực hiện các chính sách công bằng và nhất quán
 • Các câu trả lời đúng là: Bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng, Thúc đẩy trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng và Thực hiện các chính sách công bằng và nhất quán.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095