Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alice sở hữu một công ty bán nhiều loại ba lô dành cho người đi làm và người đi du lịch trên khắp thế giới. Cô ấy dành hầu hết thời gian cho việc quản lý số lượng sản phẩm, nhân viên và tài chính của công ty, vì vậy cô ấy lo rằng việc chạy Google Ads sẽ tốn quá nhiều thời gian. Các Chiến dịch mua sắm thông minh có thể đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alice sở hữu một công ty bán nhiều loại ba lô dành cho người đi làm và người đi du lịch trên khắp thế giới. Cô ấy dành hầu hết thời gian cho việc quản lý số lượng sản phẩm, nhân viên và tài chính của công ty, vì vậy cô ấy lo rằng việc chạy Google Ads sẽ tốn quá nhiều thời gian. Các Chiến dịch mua sắm thông minh có thể đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch bằng cách nào?

  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tạo báo cáo mức tồn kho hàng tuần.
  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động thông báo cho Alice khi bán được hàng.
  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tạo giá bán lẻ đề xuất cho các sản phẩm thường bán.
  • Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa việc phân bổ ngân sách, nhắm mục tiêu, tạo quảng cáo và đặt giá thầu.

Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa việc phân bổ ngân sách, nhắm mục tiêu, tạo quảng cáo và đặt giá thầu.

Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động hóa việc tạo quảng cáo, nhắm mục tiêu, đặt giá thầu và phân bổ ngân sách cho hoạt động kinh doanh Ba lô của Alice trên tất cả các mạng này. Vì vậy, các nhà bán lẻ như Alice không phải lo lắng về điều đó!

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095