Rule #1: Life is supposed to be fun!

Yêu cầu để triển khai gắn thẻ trên toàn trang web là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Yêu cầu để triển khai gắn thẻ trên toàn trang web là gì?

 • Chỉ sử dụng phần hình ảnh của JavaScript.
 • Đảm bảo thẻ vẫn hoạt động bằng cách tải thẻ đó trong một thẻ theo dõi khác, như Floodlight.
 • Tắt tính năng tự động gắn thẻ trong tất cả tài khoản Google Ads của bạn đã được bật để gắn thẻ trên toàn trang web.
 • Đảm bảo Giá trị nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID) vẫn hoạt động nếu sử dụng trình theo dõi lượt nhấp trong URL.
 • Câu trả lời đúng là: Đảm bảo Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID) vẫn hoạt động nếu sử dụng trình theo dõi lần nhấp trong URL.

  Giải thích: Giá trị nhận dạng lượt nhấp chuột (GCLID) có chức năng, đặc biệt nếu trình theo dõi lượt nhấp đang được sử dụng trong URL. GCLID đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi số nhận dạng duy nhất cho người dùng hoặc nhấp chuột vào quảng cáo dẫn người dùng đến trang web của bạn. Khi tính năng tự động gắn thẻ được bật trong tài khoản Google Ads của bạn, các thông số GCLID và AUID (ID người dùng của nhà quảng cáo) sẽ tự động được thêm vào trang đích của bạn sau khi quảng cáo được nhấp vào. Sau đó, các thông số này được lưu trữ trong cookie của bên thứ nhất do giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web của bạn đặt, cho phép đo lường chuyển đổi chính xác khi các thẻ tương tự được kích hoạt trên trang chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095