Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với cương vị giám đốc quảng cáo của một công ty tiếp thị, Glenda dùng quảng cáo trên YouTube để tiếp cận đối tượng của cô khi họ đang xem trong “Khung giờ vàng của mỗi người”. Cô ấy đang cố gắng tiếp cận khán giả của mình khi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với cương vị giám đốc quảng cáo của một công ty tiếp thị, Glenda dùng quảng cáo trên YouTube để tiếp cận đối tượng của cô khi họ đang xem trong “Khung giờ vàng của mỗi người”. Cô ấy đang cố gắng tiếp cận khán giả của mình khi nào?

  • Trong những khoảnh khắc tương tác cao khi khán giả của cô ấy đang ở nhà, không bị phân tâm bởi thế giới xung quanh họ.
  • Trong những khoảnh khắc mà khán giả của cô ấy tham gia vào nội dung được phân phối vào ban đêm, tương tự như khi họ xem TV.
  • Trong những thời điểm tương tác cao khi khán giả của cô ấy cần nội dung YouTube chung chung và phổ biến.

Câu trả lời đúng là: Trong những thời điểm tương tác cao khi khán giả của cô ấy cần nội dung YouTube chung chung và phổ biến.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095