Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc triển khai bộ phát triển phần mềm (SDK) từ cả Firebase và các đối tác đo lường khác đem lại lợi ích gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc triển khai bộ phát triển phần mềm (SDK) từ cả Firebase và các đối tác đo lường khác đem lại lợi ích gì?

  • Nó cung cấp báo cáo không giới hạn về tối đa 250 sự kiện riêng biệt.
  • Nó theo dõi lượt cài đặt ứng dụng Android và mua hàng trong ứng dụng được thực hiện độc quyền qua cửa hàng Google Play.
  • Nó không yêu cầu chỉnh sửa mã của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba.
  • Nó giúp làm cho phép đo của bạn toàn diện hơn.

Câu trả lời đúng là: Nó giúp làm cho phép đo của bạn toàn diện hơn.

Giải thích: Có sẵn SDK từ cả Firebase và các đối tác đo lường khác sẽ giúp đo lường của bạn toàn diện hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095