Rule #1: Life is supposed to be fun!

Về mặt quảng cáo, phân bổ là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Về mặt quảng cáo, phân bổ là gì?

 • Xác định chi phí của từng nội dung được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị
 • Xác định chi phí mà mỗi kênh yêu cầu
 • Xác định mức tín dụng để trao cho khách hàng nhờ sự giới thiệu của họ
 • Xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được
 • Câu trả lời đúng là: Xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được

  Giải thích: Trong quảng cáo, phân bổ đề cập đến quá trình xác định mức tín dụng mà mỗi bước trong hành trình của người tiêu dùng sẽ nhận được cho một chuyển đổi. Đó là về việc hiểu các tương tác quảng cáo khác nhau góp phần như thế nào vào quyết định chuyển đổi của khách hàng. Mô hình phân bổ, dưới dạng công cụ, cung cấp cho nhà quảng cáo quyền kiểm soát quy trình ghi nhận này, cho phép thu hút khách hàng sớm, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh và tối ưu hóa giá thầu dựa trên thông tin chi tiết về hiệu suất quảng cáo. Chúng trang bị cho nhà quảng cáo để tác động đến khách hàng sớm hơn, điều chỉnh chiến lược quảng cáo và cải thiện việc đặt giá thầu, tất cả đều dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095