Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ưu tiên chiến dịch nên được sử dụng khi bạn quảng cáo:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ưu tiên chiến dịch nên được sử dụng khi bạn quảng cáo:

  • nhiều sản phẩm quốc tế trong nhiều chiến dịch
  • một sản phẩm quốc tế trong nhiều chiến dịch
  • nhiều sản phẩm cho cùng một quốc gia trong nhiều chiến dịch
  • một sản phẩm cho cùng một quốc gia trong nhiều chiến dịch

Câu trả lời chính xác: một sản phẩm cho cùng một quốc gia trong nhiều chiến dịch

Giải thích: Mức độ ưu tiên chiến dịch hữu ích khi bạn đang quảng cáo cùng một sản phẩm, cho cùng một quốc gia, trong nhiều Chiến dịch mua sắm.

Khi có cùng một sản phẩm trong nhiều Chiến dịch mua sắm, bạn có thể xác định chiến dịch nào sẽ tham gia đấu giá cho sản phẩm đó với mức độ ưu tiên của chiến dịch. Các chiến dịch của bạn đã có mức độ ưu tiên: Thấp. Nhưng bạn có thể thay đổi mức độ ưu tiên này thành Trung bình hoặc Cao.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/6275296

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095