Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tuyên bố nào phù hợp với sứ mệnh chính sách của Google? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tuyên bố nào phù hợp với sứ mệnh chính sách của Google? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Tăng doanh thu cho doanh nghiệp
 • Bảo vệ doanh nghiệp khỏi các khoản phí gian lận
 • Thực hiện các chính sách công bằng và nhất quán
 • Thúc đẩy trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng
 • Bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng
 • Các câu trả lời đúng là: Bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng, Thúc đẩy trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng và Thực hiện các chính sách công bằng và nhất quán

  Mục tiêu của Google Ads là thúc đẩy trải nghiệm tích cực cho người dùng, nhà quảng cáo, đối tác và nhân viên Google bằng cách phát triển và triển khai các chính sách công bằng và nhất quán cũng như nỗ lực bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095