Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tùy chọn nhắm mục tiêu nào phù hợp nhất để tạo sức ảnh hưởng đến sự cân nhắc của khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tùy chọn nhắm mục tiêu nào phù hợp nhất để tạo sức ảnh hưởng đến sự cân nhắc của khách hàng?

  • Sở thích tùy chỉnh
  • Nhân khẩu học
  • Tiếp thị lại
  • Mục đích tùy chỉnh

Câu trả lời hiện tại là Mục đích tùy chỉnh

.

.

.

Tùy chọn nhắm mục tiêu nào là tốt nhất để ảnh hưởng đến sự cân nhắc?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095