Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trước khi xác định đối tượng mục tiêu cho chiến dịch tiếp theo của mình, Sacha muốn tìm hiểu thêm về đối tượng tiềm năng của mình, đặc biệt là họ nghĩ gì về sản phẩm của mình. Anh ấy có thể sử dụng công cụ nào của Google để đạt được thông tin chi tiết này một cách nhanh chóng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trước khi xác định đối tượng mục tiêu cho chiến dịch tiếp theo của mình, Sacha muốn tìm hiểu thêm về đối tượng tiềm năng của mình, đặc biệt là họ nghĩ gì về sản phẩm của mình. Anh ấy có thể sử dụng công cụ nào của Google để đạt được thông tin chi tiết này một cách nhanh chóng?

  • xu hướng Google
  • Google Correlate
  • Thông tin chi tiết về Google Mua sắm
  • Google Khảo sát

Câu trả lời đúng là: Google Khảo sát

Giải thích: Tất cả các video phải được cung cấp công khai để được sử dụng cho quảng cáo video.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095