Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong các chiến dịch mua sắm, các nhóm sản phẩm được sử dụng để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong chiến dịch Mua sắm, các nhóm sản phẩm được sử dụng để:

  • sắp xếp sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
  • tạo danh sách các từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu Quảng cáo mua sắm đến người mua sắm
  • đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo có tổ chức trong một nhóm quảng cáo
  • gói các mặt hàng được bán dưới dạng gói, chẳng hạn như máy ảnh và giá ba chân

Câu trả lời chính xác: đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo có tổ chức trong một nhóm quảng cáo

Giải thích: Một cách để tổ chức khoảng không quảng cáo sản phẩm Google Merchant Center của bạn trong chiến dịch Mua sắm trong AdWords. Bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng các thuộc tính bắt nguồn từ dữ liệu sản phẩm của mình, có sẵn trong AdWords. sau đó

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095