Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trình quản lý thẻ của Google có hai khả năng nào sau đây? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trình quản lý thẻ của Google có hai khả năng nào sau đây? Chọn hai.

 • Chỉ có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai và sửa đổi thẻ của bên thứ ba.
 • Trình quản lý thẻ của Google là một khung JavaScript được sử dụng để thêm thẻ Google trực tiếp vào các trang web.
 • Trình quản lý thẻ của Google có khả năng cộng tác và tạo phiên bản.
 • Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn cập nhật thẻ trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng từ giao diện web.< /mạnh>
 • Câu trả lời đúng là: Trình quản lý thẻ của Google có khả năng cộng tác và tạo phiên bản. VÀ Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn cập nhật nhanh chóng và dễ dàng các thẻ trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn từ giao diện web.

  Giải thích: Trình quản lý thẻ của Google (GTM) cung cấp hai khả năng thiết yếu. Đầu tiên là khả năng cộng tác và tạo phiên bản, khiến nó trở thành một công cụ phù hợp cho các nhóm. Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa và quản lý thẻ trong khi việc lập phiên bản sẽ ghi lại tất cả các thay đổi, cho phép dễ dàng khôi phục về trạng thái trước đó nếu cần. Thứ hai, GTM cho phép cập nhật thẻ nhanh chóng và dễ dàng trên trang web hoặc ứng dụng di động của bạn từ giao diện web trực quan. Điều này làm giảm nỗ lực mã hóa thủ công, giúp việc triển khai theo dõi và cải thiện hiệu suất trang web trở nên đơn giản hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095