Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trang thông tin trong Google Doanh nghiệp của tôi giúp khách hàng tiếp cận với bạn bằng nhiều cách. Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ nêu trong trang thông tin để ghé thăm doanh nghiệp của bạn. Khách hàng cũng có thể để gọi điện theo số điện thoại có trên trang đó. Ngoài ra, họ còn có thể liên hệ với doanh nghiệp của bạn bằng cách thức nào khác nếu cách thức đó được thiết lập đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trang thông tin trong Google Doanh nghiệp của tôi giúp khách hàng tiếp cận với bạn bằng nhiều cách. Khách hàng có thể sử dụng địa chỉ nêu trong trang thông tin để ghé thăm doanh nghiệp của bạn. Khách hàng cũng có thể để gọi điện theo số điện thoại có trên trang đó. Ngoài ra, họ còn có thể liên hệ với doanh nghiệp của bạn bằng cách thức nào khác nếu cách thức đó được thiết lập đúng?

  • Khách hàng có thể yêu cầu một cuộc họp trên web thông qua thiết bị có kết nối internet.
  • Khách hàng có thể tương tác với bot để trả lời các câu hỏi thường gặp.
  • Khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi video thông qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ camera nào.
  • Khách hàng có thể sử dụng nút tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp.

Câu trả lời đúng là: Khách hàng có thể sử dụng nút tin nhắn để bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp.

Giải thích: Google My Business Messaging cho phép khách hàng nhắn tin trực tiếp từ danh sách của bạn. Tất cả những gì họ cần làm là chạm hoặc nhấp vào nút Tin nhắn bên dưới danh sách doanh nghiệp của cô ấy và nhập tin nhắn từ điện thoại thông minh của họ – giống như bất kỳ tin nhắn văn bản nào khác.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095