Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần mở rộng quảng cáo nào chỉ có thể dùng làm phần mở rộng quảng cáo tự động hoàn toàn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần mở rộng quảng cáo nào chỉ có thể dùng làm phần mở rộng quảng cáo tự động hoàn toàn?

  • Phần mở rộng ứng dụng
  • Phần mở rộng về tin nhắn
  • Phần mở rộng về giá
  • Phần mở rộng xếp hạng người bán

Câu trả lời đúng là: Phần mở rộng xếp hạng người bán

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095