Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuộc tính web của bạn là “www.example.com”. Bạn thiết lập mục tiêu URL là “/ thankyou” và Loại đối sánh là “Bắt đầu với”. URL nào sau đây sẽ được tính là mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuộc tính web của bạn là “www.example.com”. Bạn thiết lập mục tiêu URL là “/ thankyou” và Loại đối sánh là “Bắt đầu với”. URL nào sau đây sẽ được tính là mục tiêu?

  • example.com/thankyou/receipt.php
  • example.com/thankyou.php
  • example.com/thankyou.html
  • Tất cả những điều này sẽ được tính là mục tiêu

Đáp án đúng là: Tất cả những điều này sẽ được tính là mục tiêu

Giải thích: Điều này khớp với các ký tự giống hệt nhau bắt đầu từ đầu chuỗi cho đến và bao gồm cả ký tự cuối cùng trong chuỗi mà bạn chỉ định. Sử dụng tùy chọn này khi URL trang của bạn nói chung không thay đổi nhưng khi chúng bao gồm các thông số bổ sung ở cuối mà bạn muốn loại trừ.

Nếu trang web của bạn có nội dung được tạo động, hãy sử dụng bộ lọc Bắt đầu với đối sánh và loại bỏ các giá trị duy nhất.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1116091?hl=vi#matchTypes

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095