Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ nguyên này sẽ hữu ích nhất để đánh giá các trang đích

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ nguyên này sẽ hữu ích nhất để đánh giá các trang đích

  • Nhóm quảng cáo
  • Vị trí
  • Từ khóa
  • URL đích
  • Chiến dịch

Đáp án đúng là: URL đích

Giải thích: Thứ nguyên này cho phép bạn xem các URL mà bạn đã hướng người dùng đến từ quảng cáo AdWords của mình, cùng với bất kỳ chiến dịch nào gắn thẻ trong các URL đó.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1247861?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095