Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B ở điểm nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B ở điểm nào?

 • Thử nghiệm mức độ gia tăng đo lường mức độ hiệu quả tương đối của các phiên bản khác nhau của chiến dịch tiếp thị.
 • Thử nghiệm mức độ gia tăng cả yêu cầu một nhóm cản trở để xác định phiên bản nào của quảng cáo hoạt động tốt hơn.
 • Các thử nghiệm gia tăng thường yêu cầu kích thước mẫu nhỏ hơn và phân tích thống kê ít phức tạp hơn.
 • Thử nghiệm gia tăng xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng.
 • Câu trả lời đúng là: Thử nghiệm mức độ gia tăng xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng.

  Giải thích: Thử nghiệm mức độ gia tăng, không giống như thử nghiệm A/B, được thiết kế để xác định tác động của quảng cáo đối với quyết định chuyển đổi hay không chuyển đổi của người tiêu dùng. Sự khác biệt này nằm ở việc thiết lập các thử nghiệm gia tăng bao gồm nhóm kiểm soát hoặc nhóm cản trở không nhìn thấy quảng cáo. Điều này trái ngược với các thử nghiệm A/B chỉ phát hành hai phiên bản của một quảng cáo cho khán giả để xác định phiên bản hoạt động tốt hơn mà không có nhóm cản trở.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095