Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B ở điểm nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B ở điểm nào?

 • Bằng cách đo lường mức độ hiệu quả tương đối của các phiên bản khác nhau của chiến dịch tiếp thị.
 • Bằng cách cả hai đều yêu cầu tạm dừng nhóm để xác định phiên bản nào của quảng cáo hoạt động tốt hơn.
 • Bằng cách thường yêu cầu kích thước mẫu nhỏ hơn và phân tích thống kê ít phức tạp hơn.
 • Bằng cách xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không chuyển đổi của người tiêu dùng.
 • Câu trả lời đúng là: Bằng cách xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không chuyển đổi của người tiêu dùng.

  Giải thích: Thử nghiệm gia tăng khác với thử nghiệm A/B chủ yếu ở phương pháp và mục tiêu của chúng. Cụ thể, các thử nghiệm về mức độ gia tăng xác định tác động của quảng cáo đến quyết định chuyển đổi hay không của người tiêu dùng. Họ so sánh hành vi của nhóm kiểm soát và nhóm xử lý bằng cách sử dụng nhóm kiểm soát cản trở không nhìn thấy quảng cáo, điều này khiến họ khác biệt với các thử nghiệm A/B không tồn tại nhóm cản trở như vậy và hai phiên bản của một quảng cáo chỉ được so sánh về hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095