Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo dõi chuyển đổi có thể giúp người dùng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo dõi chuyển đổi có thể giúp người dùng như thế nào?

 • Họ có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chuyển đổi và người dùng quan tâm đến sản phẩm của bạn.
 • Họ có thể xác định số lượng người dùng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm của bạn hoặc có khả năng chuyển đổi.
 • Họ có thể đo lường dữ liệu chuyển đổi. Theo dõi chuyển đổi là báo cáo mà bạn thêm vào chiến dịch của mình.
 • Chúng có thể tối ưu hóa hiệu quả hơn vì theo dõi chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch của bạn đã thúc đẩy bao nhiêu doanh số bán hàng.
 • Câu trả lời đúng là: Họ có thể tối ưu hóa hiệu quả hơn vì tính năng theo dõi chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch của bạn đã mang lại bao nhiêu doanh số.

  Theo dõi chuyển đổi cho bạn biết chiến dịch của bạn đã thúc đẩy bao nhiêu doanh số bán hàng, điều này cho phép chiến dịch đánh giá hiệu suất. Thiết lập theo dõi giá trị chuyển đổi của các sự kiện, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến (nguồn sự kiện chuyển đổi ưa thích), đăng ký, mua hàng từ cuộc gọi điện thoại và lượt ghé thăm cửa hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095