Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thanh toán quảng cáo trên trang đầu dựa trên điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thanh toán quảng cáo trên trang đầu dựa trên điều gì?

  • Số lần hiển thị
  • Phí cố định hàng ngày
  • Số lần hiển thị và số nhấp chuột
  • Số lần nhấp

Câu trả lời đúng là: Phí cố định hàng ngày

Giải thích: Là nhà quảng cáo hoặc đại lý quảng cáo, bạn có thể mua vị trí trên cơ sở đặt trước – thay vì thông qua đấu giá AdWords – khi bạn muốn trả tiền dựa trên số lần hiển thị (còn được gọi là giá mỗi nghìn lần hiển thị) hoặc mỗi ngày (giá mỗi ngày). Chiến dịch đặt trước cũng cho phép bạn mua số lần hiển thị với tỷ lệ cố định.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095