Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao có thể có sự khác biệt về ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao có thể có sự khác biệt về ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics?

 • Có thể có sự khác biệt vì Google Analytics không thể phân bổ chuyển đổi cho một ngày cho một lần hiển thị, trong khi Google Ads thì có thể.
 • Có thể có sự khác biệt vì Google Analytics phân bổ chuyển đổi cho ngày hiển thị gây ra chuyển đổi.
 • Đó có thể có sự khác biệt vì Google Analytics phân bổ các chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày hiển thị gây ra chuyển đổi.
 • Đó có thể có sự khác biệt vì Google Ads phân bổ các lượt chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày nhấp chuột gây ra chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Có thể có sự khác biệt vì Google Analytics phân bổ các chuyển đổi vào ngày chúng xảy ra chứ không phải vào ngày hiển thị gây ra chuyển đổi.

  Giải thích: Sự khác biệt về ngày chuyển đổi giữa Google Ads và Google Analytics có thể là do phương pháp tính toán riêng biệt của chúng. Mặc dù Google Ads ghi nhận lượt chuyển đổi theo ngày và giờ của lượt nhấp chuột dẫn đến hành động, nhưng Google Analytics lại ghi nhận ngày thực tế xảy ra hành động. Hơn nữa, mỗi nền tảng có phương pháp tính mới và tính chuyển đổi của báo cáo riêng. Ví dụ: Google Ads cho phép tính tất cả hoặc các lượt chuyển đổi duy nhất, trong khi Google Analytics tính tất cả các sự kiện chuyển đổi, dẫn đến sự khác biệt tiềm ẩn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095