Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao Chiến dịch ứng dụng của Google lại hoạt động hiệu quả hơn khi được cung cấp danh mục tài sản đa dạng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao Chiến dịch ứng dụng của Google lại hoạt động hiệu quả hơn khi được cung cấp danh mục tài sản đa dạng?

  • Hệ thống có thể tự động tạo các nhóm quảng cáo riêng lẻ để phù hợp với từng loại nội dung.
  • Ngân sách của chiến dịch sẽ tự động được tăng lên với mỗi loại nội dung được thêm vào.
  • Hệ thống có thể xác định tài sản hoạt động tốt nhất từ danh mục đầu tư, sau đó tạo thêm tài sản dựa trên chúng.
  • Hệ thống có tính linh hoạt để tạo các quảng cáo riêng lẻ thúc đẩy người dùng cài đặt hoặc thực hiện hành động trong ứng dụng một cách tốt nhất.

Câu trả lời đúng là: Hệ thống có khả năng linh hoạt để tạo các quảng cáo riêng lẻ giúp thúc đẩy người dùng cài đặt hoặc thực hiện hành động trong ứng dụng một cách tốt nhất.

Giải thích: Với danh mục nội dung đa dạng, hệ thống sẽ linh hoạt để tạo các quảng cáo riêng lẻ giúp thúc đẩy người dùng cài đặt hoặc thực hiện hành động trong ứng dụng của bạn một cách tốt nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095