Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số liệu nào trong số các số liệu này thường quan trọng nhất trong việc đo lường hiệu suất của nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp trên Mạng hiển thị của Google

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số liệu nào trong số các số liệu này thường quan trọng nhất trong việc đo lường hiệu suất của nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp trên Mạng hiển thị của Google

  • Số lần nhấp chuột
  • Số lần hiển thị
  • Chuyển đổi
  • Tỷ lệ nhấp (CTR)

Đáp án đúng là: Chuyển đổi

Giải thích: Các nhà quảng cáo có mục tiêu phản hồi trực tiếp thường quan tâm đến việc tối đa hóa lợi tức đầu tư của họ hơn là tạo nhận thức về thương hiệu. Chỉ số thành công chính cho các chiến dịch phản hồi trực tiếp là chuyển đổi, vì điều này cho bạn biết có bao nhiêu người đang hoàn thành một hoạt động mục tiêu trên trang web của bạn. Hoạt động mục tiêu có thể là bất kỳ hành động nào mà khách truy cập có thể thực hiện trên trang web của bạn mà bạn cho là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/partners/answer/2769532?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095