Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi triển khai chiến lược Đặt giá thầu thông minh và kiểu khớp mở rộng, bạn nên làm theo ba phương pháp hay nhất về chiến dịch là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi triển khai chiến lược Đặt giá thầu thông minh và kiểu khớp mở rộng, bạn nên làm theo ba phương pháp hay nhất về chiến dịch là gì? Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Sử dụng báo cáo trên nhiều thiết bị
 • Theo dõi Điểm chất lượng
 • Hãy chú ý đến việc nhắm mục tiêu theo từ khóa phủ định.
 • Sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng
 • Sử dụng tín hiệu theo ngữ cảnh
 • Các câu trả lời đúng là: Hãy chú ý đến việc nhắm mục tiêu theo từ khóa phủ định, Sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng và Sử dụng tín hiệu theo ngữ cảnh

  Giải thích: Khi kích hoạt Đặt giá thầu thông minh và So khớp rộng trong Google Ads, hãy tập trung vào ba phương pháp hay nhất. Đầu tiên, hãy chăm chỉ xử lý các từ khóa phủ định để tránh những kết quả không phù hợp. Thứ hai, sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng để làm cho nội dung quảng cáo của bạn có thể thích ứng và phù hợp với mục tiêu. Cuối cùng, hãy theo dõi Điểm chất lượng của bạn, số liệu đánh giá mức độ liên quan và hiệu quả của quảng cáo. Việc làm theo những nguyên tắc này sẽ cho phép bạn tối đa hóa khả năng của Google AI và đạt được mục tiêu tiếp thị của mình một cách hiệu quả.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095