Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi bạn đã cài đặt thành công thẻ chuyển đổi trên trang web hoặc ứng dụng của mình và hành động chuyển đổi đã diễn ra, thì dữ liệu chuyển đổi được xem ở đâu trong Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi bạn đã cài đặt thành công thẻ chuyển đổi trên trang web hoặc ứng dụng của mình và hành động chuyển đổi đã diễn ra, thì dữ liệu chuyển đổi được xem ở đâu trong Google Ads?

  • Trong tab Thử nghiệm, bên dưới cột Cuộc gọi từ Quảng cáo
  • Trong tab Tổng quan, bên dưới cột Tổng số lần xem trang
  • Trong tab Đề xuất, bên dưới cột Thành công
  • Trong tab Chiến dịch, trong cột Chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Trong tab Chiến dịch, trong cột Chuyển đổi

Giải thích: Cột Chuyển đổi hiển thị cho bạn số lượng chuyển đổi bạn đã nhận được trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn để đưa vào cột này. Bạn có thể sử dụng cột này để xem tần suất quảng cáo của bạn dẫn khách hàng đến những hành động mà bạn đã xác định là có giá trị cho doanh nghiệp của mình.

.

.

.

Sau khi bạn đã cài đặt thành công thẻ chuyển đổi trên trang web hoặc ứng dụng của mình và có một hành động chuyển đổi diễn ra thì bạn có thể xem dữ liệu chuyển đổi này ở đâu trong Google Ads?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095