Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo video có thể xuất hiện trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo video có thể xuất hiện trên:

  • Các kênh YouTube cụ thể
  • Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng
  • Các trang web trên Mạng hiển thị
  • Các video YouTube cụ thể

Câu trả lời đúng là: Tất cả các câu trả lời được liệt kê đều đúng

Giải thích: Mặc dù nội dung quảng cáo video phải được lưu trữ trên YouTube, nhưng quảng cáo video có thể xuất hiện trên YouTube, trên các trang web và ứng dụng đối tác video trên Mạng hiển thị, bao gồm cả trên máy tính bảng và thiết bị di động (tùy thuộc vào định dạng và cài đặt của bạn).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095