Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo TrueView trong luồng có thể xuất hiện trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo TrueView trong luồng có thể xuất hiện trên:

  • Quảng cáo trên trang đầu trên YouTube
  • Cửa hàng Google Play
  • Kết quả tìm kiếm của Google và trang xem YouTube
  • Các trang xem YouTube

Câu trả lời đúng là: Các trang xem YouTube

Giải thích: Quảng cáo video TrueView trong luồng có thể xuất hiện trên trang xem YouTube và trên video trên các trang web đối tác và ứng dụng trong Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095