Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm thông thường có thể xuất hiện ở đâu? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm thông thường có thể xuất hiện ở đâu? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Google Maps
 • Gmail
 • Google Hình ảnh
 • Thẻ Mua sắm
 • Google Tìm kiếm
 • Câu trả lời đúng là:Google Hình ảnh,Thẻ Mua sắm vàGoogle Tìm kiếm

  Quảng cáo mua sắm được đặt trên các trang web của Google và các trang web đối tác. Quảng cáo của bạn có thể được hiển thị tại Google Hình ảnh, tab Mua sắm và Tìm kiếm của Google.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095