Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo mua sắm giúp bạn đạt được mục tiêu bằng ba cách nào? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo mua sắm giúp bạn đạt được mục tiêu bằng ba cách nào? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Bảo mật khách hàng tiềm năng và người liên hệ
 • Thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng
 • Xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng
 • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng
 • Thúc đẩy lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng
 • Câu trả lời đúng là: Xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng, Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng và thúc đẩy lưu lượng truy cập cũng như doanh số bán hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095