Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá Video TrueView cần phải:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá Video TrueView cần phải:

  • Không có giới hạn thời gian
  • khoảng 2 phút
  • ít hơn 30 giây
  • hơn 30 giây

Câu trả lời đúng là: Không có giới hạn thời gian

Giải thích : Quảng cáo của bạn bao gồm một hình ảnh thu nhỏ từ video của bạn với một số văn bản. Mặc dù kích thước và hình thức chính xác của quảng cáo có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi quảng cáo xuất hiện, nhưng quảng cáo khám phá video luôn mời mọi người nhấp để xem video. Sau đó, video sẽ phát trên Trang xem YouTube hoặc trên trang kênh của bạn. Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095