Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng chức năng tự động hóa như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng chức năng tự động hoá như thế nào ?

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học hiệu quả để tạo báo cáo tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng chiến dịch.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng tự động tạo quảng cáo cho hầu hết các ứng dụng, nhưng không phải máy tính để bàn và thiết bị di động.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học để tạo tài sản của nhà quảng cáo, bằng cách sử dụng các tài sản đã hoạt động tốt trước đó.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sử dụng mô hình máy học để xác định tài sản tối ưu cho từng vị trí quảng cáo bằng cách dự đoán dựa vào lịch sử hiệu suất của nhà quảng cáo
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095