Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp tốt nhất nào được khuyến khích khi tối ưu hóa các nhóm quảng cáo trong chiến dịch hiển thị được nhắm mục tiêu theo vị trí?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp tốt nhất nào được khuyến khích khi tối ưu hóa các nhóm quảng cáo trong chiến dịch hiển thị được nhắm mục tiêu theo vị trí?

  • Đối với mỗi nhóm quảng cáo, hãy nhắm mục tiêu các nhóm vị trí có chủ đề tương tự
  • Di chuyển các vị trí tự động và được quản lý vào các nhóm quảng cáo riêng biệt
  • Tạo một nhóm quảng cáo riêng cho từng vị trí
  • Nhóm tất cả các vị trí lại với nhau thành một nhóm quảng cáo

Đáp án đúng là: Đối với mỗi nhóm quảng cáo, hãy nhắm mục tiêu các nhóm vị trí có chủ đề tương tự

Giải thích: Các chiến dịch phải là một tập hợp các nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo phải có nhiều quảng cáo phù hợp với các phương pháp nhắm mục tiêu bạn chọn. Ví dụ: từ khóa và quảng cáo của nhóm quảng cáo của bạn có liên quan đến cùng một chủ đề. Hoặc, các vị trí và quảng cáo của nhóm quảng cáo của bạn về một chủ đề cụ thể. Cấu trúc các chiến dịch của bạn theo cách này cũng giúp chúng dễ dàng quản lý và tối ưu hóa hơn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2549129

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095