Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân bổ theo hướng dữ liệu hoạt động như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân bổ theo hướng dữ liệu hoạt động như thế nào?

 • Nó sử dụng dữ liệu theo quốc gia hoặc khu vực cụ thể để ghi nhận một số điểm tiếp xúc quảng cáo nhất quán trên Mạng Tìm kiếm, cụ thể là.
 • Nó ghi công trên cơ sở tùy ý và có thể tác động đến việc tối ưu hóa, đặc biệt khi tận dụng dữ liệu đặt giá thầu tự động.
 • Nó ưu tiên các điểm tiếp xúc cụ thể và áp dụng logic tĩnh để chỉ định một giá trị không đổi cho một điểm tiếp xúc dọc theo đường dẫn chuyển đổi.
 • Nó tận dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để ghi nhận các điểm tiếp xúc quảng cáo có tác động mạnh nhất trên Tìm kiếm, YouTube, và Hiển thị.
 • Câu trả lời đúng là: Nó tận dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để ghi nhận những điểm tiếp xúc quảng cáo có tác động mạnh nhất trên Tìm kiếm, YouTube và Hiển thị.

  Giải thích: Phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA) là một mô hình nâng cao trong Google Ads, sử dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để phân bổ tín dụng cho các điểm tiếp xúc quảng cáo quan trọng trên Tìm kiếm, YouTube và Hiển thị. Nó nhận ra sự đóng góp thực sự của từng tương tác quảng cáo trên đường dẫn chuyển đổi bằng cách so sánh những khách hàng chuyển đổi với những khách hàng không chuyển đổi. Các mô hình được công nhận giúp DDA phân bổ nhiều tín dụng hơn cho các tương tác quảng cáo có giá trị, cải thiện sự hiểu biết về hiệu suất quảng cáo và hỗ trợ đạt được các mục tiêu kinh doanh.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095