Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nội dung nào dùng để tạo một danh sách tiếp thị lại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nội dung nào dùng để tạo một danh sách tiếp thị lại?

  • Chỉ số tùy chỉnh
  • Báo cáo tùy chỉnh
  • Thứ nguyên tùy chỉnh
  • Phân đoạn tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Phân đoạn tùy chỉnh

Các phân khúc tùy chỉnh là một tài sản được sử dụng để xây dựng danh sách tiếp thị . Ví dụ: nếu bạn xác định một nhóm nhỏ những người dùng đã đặt các mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng chưa hoàn tất việc mua hàng, thì những người dùng đó là đối tượng hoàn hảo cho chiến dịch tiếp thị lại. Bạn đã phân đoạn đối tượng này.

Giờ đây, bạn có thể hiển thị cho họ quảng cáo giảm giá các mặt hàng trong giỏ hàng của họ, quảng cáo giao hàng miễn phí hoặc quảng cáo mới cho những sản phẩm tương tự nhằm nỗ lực thúc đẩy họ tiến lên trong quá trình mua hàng. Đây là cách các phân đoạn hoạt động. Bạn có thể xác định các phân đoạn và tạo danh sách tiếp thị lại của mình cho phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095