Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhóm từ nào nêu tóm tắt các nguyên tắc chính trong ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhóm từ nào nêu tóm tắt các nguyên tắc chính trong ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả?

 • Sự thu hút, Xây dựng thương hiệu, Kết nối, Định hướng
 • Sự chú ý, Xây dựng thương hiệu, Kết nối, Định hướng
 • Khán giả, Xây dựng thương hiệu, Sáng tạo, Định hướng
 • Sự chú ý, Xây dựng thương hiệu, Sáng tạo , Phương hướng
 • Câu trả lời đúng là: Chú ý, Xây dựng thương hiệu, Kết nối, Định hướng.

  Các yếu tố chính trong ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả là:

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095