Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhóm sản phẩm được sử dụng như thế nào trong chiến dịch Mua sắm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhóm sản phẩm được sử dụng như thế nào trong chiến dịch Mua sắm?

  • Đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo được tổ chức trong một nhóm quảng cáo
  • Để tạo danh sách các từ khóa được sử dụng để nhắm mục tiêu Quảng cáo danh sách sản phẩm đến người mua sắm
  • Để gói các mặt hàng được bán dưới dạng gói, như máy ảnh và giá ba chân
  • Để sắp xếp các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu

Đáp án đúng là: Đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo được tổ chức trong một nhóm quảng cáo

Giải thích : Bên trong nhóm quảng cáo của Chiến dịch mua sắm, bạn sẽ làm việc với khoảng không quảng cáo của mình để đặt giá thầu bằng cách sử dụng nhóm sản phẩm thay vì từ khóa. Nhóm sản phẩm chỉ là một tập hợp con của khoảng không quảng cáo mà bạn xác định và tất cả các sản phẩm bên trong nó sử dụng cùng một giá thầu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095