Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tư vấn tiếp thị kỹ thuật số sẽ mô tả thẻ Google cho nhà quảng cáo mới như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tư vấn tiếp thị kỹ thuật số sẽ mô tả thẻ Google cho nhà quảng cáo mới như thế nào?

 • Đó là một đoạn thẻ cho Google Mua sắm cần thiết để theo dõi.
 • Đoạn này được sử dụng để triển khai và sửa đổi cả thẻ của Google và bên thứ ba.
 • Nó sẽ thay thế Trình quản lý thẻ, công cụ này có dữ liệu kém chính xác hơn.
 • Đó là một khung JavaScript, còn được gọi là gtag.js.
 • Câu trả lời đúng là: Đó là một khung JavaScript, còn được gọi là gtag.js.

  Giải thích: Là nhà tư vấn tiếp thị kỹ thuật số, việc giới thiệu thẻ Google cho nhà quảng cáo mới là điều cần thiết. Thẻ Google, được gọi là gtag.js, là một khung JavaScript. Khung này là công cụ tích hợp các chức năng theo dõi và đo lường đa dạng trên các trang web. Bằng cách sử dụng nó, nhà quảng cáo có thể thu thập dữ liệu chính xác, sau đó phân tích dữ liệu đó để tinh chỉnh và tối ưu hóa các sáng kiến tiếp thị kỹ thuật số của họ để có kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095